Vad kostar en botoxbehandling?

Vad kostar en botoxbehandling - det svarar vi på här. Vi jämför olika kliniker och deras priser för att ge en bra bild av hur mycket en behandling kostar.

Här kan du läsa mer om botox: http://www.botoxstockholm.nu/.

Det finns mycket som påverkar hudens åldrande. Bland annat är rökning, alkohol, val av kost och motion avgörande faktorer. Även arvsanlagen har en stor roll i hur din hud ser ut och åldras.

Många som känner att huden börjar bli rynkig kan även uppleva ett sämre humör på grund av detta. Självbilden och självförtroendet kan ta skada av att ålderstecken börjar visa sig relativt tidigt. De flesta tycker nog helt enkelt att det är roligare att se ung och fräsch ut.

Vill man reducera vanliga ålderstecken, så som rynkor till exempel, kan botox vara ett alternativ. Det är säkert, blir sällan komplikationer och effekterna syns på bara några dagar. Betydligt mer effektivt än en créme till exempel – men också dyrare. I den här texten ska vi titta på vad en botoxbehandling egentligen kostar. Som exempel har vi tittat på två olika kliniker på olika platser i landet, Stockholm och Göteborg. 

 Obs! Vi nämner inga varumärken eller namn på kliniker här. Artikelns syfte är att ge en överskådlig blick av prisbilderna för att göra en botoxbehandling.

botoxinjektion i panna

Olika prissättningar

Hos den första kliniken vi besöker, kostar botox för 2 – 3 områden i ansiktet 2 500 kronor. Detta handlar om femtio enheter Botox, vilket motsvarar 125 SPU Azzalure. Det här brukar räcka till att behandla två olika områden i ansiktet. Dock kan det räcka till tre områden – men då bör rynkorna vara ganska små. De påpekar också att effekten av en behandling håller i sig längre om bara 2, snarare än 3 områden har injicerats.

Den andra kliniken har lite mer detaljerad prisinformation än den i Stockholm. Här finns botoxbehandlingarna uppdelade i olika kategorier (efter områden) och ett pris för varje. Att fixa rynkor mellan ögonbrynen kostar här 2 000 kronor per behandling. Att fixa kråksparkar vid ögonen ligger på samma pris. Vill man fixa rynkorna mellan ögonbrynen och pannan går detta på 3 500 kronor. För den som vill fixa ögonbrynen, pannan samt kråksparkar, kostar detta 4 000 kronor.

Betydligt billigare?

Här är informationen något bristfällig. Kliniken i Stockholm påpekar att behandlingen för 2 500 kronor täcker två områden i ansiktet. Om kliniken menar att till exempel kråksparkar och rynkor mellan ögonbryn är ett område vardera, är kliniken i Stockholm betydligt billigare. Å andra sidan är prislistan mer detaljerad hos kliniken i Göteborg – men det står inte hur många enheter Botox som används. Hos kliniken i Stockholm används 50 enheter.

Botox – tre snabba fakta

  • Botox, eller botulinumtoxin, har betydligt fler användningsområden än att bara ta bort rynkor. Till exempel räknas det som ett biologiskt vapen och kan därmed användas för krigsföring.
  • Botox kan även behandla svettning, spasmer och migrän. I vissa fall kan det även hjälpa den som skelar med ögonen.
  • Har använts i kosmetiska syften sedan 2002.
18 Jan 2017