Är tandläkare i Sverige omotiverat dyra?

Säg det med ett leende, visa dina friska tänder, le mot världen och världen kommer att le mot dig. Ordspråken är många då det kommer till tänder och leenden, men frågan är till vilket pris man skaffar sig detta? Det finns en vanlig uppfattning om att svensk tandvård är för dyr och att många på grund av detta drar sig för att besöka en tandläkare, man anser sig inte ha råd att betala för en behandling och får därigenom en sämre munhälsa och sämre tänder än vad man borde ha. Stämmer då detta? Till viss mån, sett ur ett europeiskt perspektiv så kostar det definitivt mycket pengar att besöka en tandläkare i Sverige.

Men – alla mynt har två sidor och då det kommer till priset för en tandläkare så ska vi först och främst säga att vi i Sverige har en klar fördel i form av en bra start. I Sverige har vi nämligen fram till 19 års ålder fri tandvård och där vi genom denna får våra problem korrigerade gratis – oavsett vilket problem det handlar om. Det här ger oss en väldigt fin grund att stå på och där vi genom denna i många fall slipper de mest kostsamma behandlingarna i vuxen ålder.

Vidare så ska man även veta att det råder fri prissättning för tandläkare och att det i och med detta finns en stor skillnad i pris mellan två stycken.

För samma undersökning – men hos två olika tandläkare – kan det i Stockholm skilja så mycket som 250 kronor; och detta bara för en undersökning – ser vi till en behandling så blir skillnaderna i pris betydligt större. Det går alltså inte att säga att en tandläkare är dyr då det inte riktigt stämmer. Däremot går det att säga att en specifik tandläkare i Stockholm är dyr medan en annan tandläkare i samma stad är billig; då får man en mer korrekt bild av det hela.

Det finns billiga tandläkare i Stockholm

Kortfattat så kan vi alltså säga att ett leende – ett vitt, fräscht och rent sådant – inte behöver kosta så mycket pengar och att det till mångt och mycket är upp till kunden att hitta en tandläkare som bäst passar sin egen budget; något som av förklarliga skäl är lite lättare i Stockholm där det finns ett större utbud.

Dessutom så ska vi här tillägga att man som svensk har rätt till tandvårdsbidrag och att detta gäller enligt följande: 20-29 år – 300 kronor/år. 30-74 år – 150 kronor. 75 år och uppåt – 300 kronor/ år.

Ett tandvårdsbidrag som man kan inkludera i nästa års räkning hos en tandläkare i Stockholm om man av någon anledning inte besökt denne under föregående år.

21 May 2022