Ta hand om ditt yttre - ge näring till ditt inre

En vårdnadstvist är en uppslitande process för alla som är inblandade. Detta oavsett anledning till varför den tagit sin början. Allra hårdast brukar barnen drabbas. Ett barn - naturligtvis givet ålder - har ännu inte utvecklats och det kan innebära att barnet i fråga missuppfattar allting och tror att skuldbördan är hans/hennes att bära. I själva verket handlar det om precis det motsatta; att en förälder vill ha ensam vårdnad och därmed också ge den andra föräldern mindre makt att påverka barnets framtid.

Rådet är därför att man i första hand ser till sina barn i en vårdnadstvist. Genom att tala om vad som händer, varför - utan smutskastning - och att barnet ej bär skuld så kan man lindra såren. Det går även att ta professionell hjälp och exempelvis vända sig till kommunen för råd om barnpsykologer.

Hur du kan agera i en vårdnadstvist

Som mamma då; om du är mor och ligger i en vårdnadstvist av den anledningen att du upplever att fadern inte tar sitt fulla ansvar och är olämplig som vårdnadshavare - hur ska du tänka? Vi ger några tips om hur du ska klara processen, vad du ska tänka på och vad du, ungefär, kan förvänta dig.

  • Stress och press . En vårdnadstvist tar tid att lösa - och den måste också göra det. Finns det ingen hotbild mot dig eller barnen, ingen kriminalitet, ingen pedofili, incest eller exempelvis ett gravt narkotikamissbruk hos fadern så måste man också ta hänsyn till alla fakta. Att en vårdnadstvist inleds på grund av exempelvis svartsjuka är inte ett giltigt skäl till ensam vårdnad. Familjerätten, Socialtjänsten och Tingsrätten måste vända på varenda sten och det tar tid.
  • Jurist: Du bör så snart som möjligt anlita en jurist för juridisk expertis och psykiskt stöd. Det ger dig bäst chans att vinna målet och få ensam vårdnad om dina barn. Se till att denne har vana och erfarenhet och verkligen kompetens och kunskap för att kunna hantera ditt ärende.
  • Livet. Ditt liv måste gå vidare - även om ett mörkt moln hela tiden svävar ovanför dig. Gå till arbetet, träffa vänner, unna dig saker - massage, skönhetsbehandlingar, pedikyr och manikyr - träna och spendera tid med dina barn. Du ska fortfarande leva och försöka koppla bort allt jobbigt. Ett bra sätt att få ur dig allting kan vara att boka in en tid hos en psykolog.
  • Samarbete och umgänge: Tills dess att rätten sagt sitt så har din forne partner fortfarande rätt att träffa sina barn - och barnen har rätt att träffa honom. Oavsett hur dina känslor ser ut så kan du inte ställa sig i vägen för vår svenska umgängesrätt. Den kommer finnas där även om du får ensam vårdnad och därför bör du agera vuxet och rationell. Håll inte på att försvåra, snacka skit om pappan eller jäklas på annat sätt. Låt tiden ha sin gång och försök att tänka på att du - förhoppningsvis - snart har ensam vårdnad.

Läs mer om vårdnadstvister här.

19 Sep 2018