Ställs det för låga krav på plastikkirurger i Stockholm?

Att bli plastikkirurg är givetvis ingen barnlek. Det kräver både kunskap och gott handlag för att man ska bli en riktigt duktig plastikkirurg. Förutom att du måste ta dig in på en läkarutbildning krävs också att du har en känsla för kirurgi och estetik. Precis som en skulptör måste du kunna arbeta plastiskt och föreställa dig hur resultatet av ett visst ingrepp kommer att bli.

Det handlar om att läsa av proportioner och att hitta harmoni, samtidigt som du måste se till att den medicinska säkerheten upprätthålls.

Profit största drivkraften hos många plastikkirurger

De senaste åren har dock den plastikkirurgiska branschen fått mycket kritik. Ett flertal läkare har valt att slå sig in på denna bana då det går att tjäna rejält med pengar i detta arbetsfält, jämfört med exempelvis den allmänna vården. Det finns ett stort antal plastikkirurger i Stockholm, men långt ifrån alla är riktigt duktiga.

Detta visar sig i ett stort antal plastikkirurgiska ingrepp som kanske är korrekt utförda rent medicinskt, men som har mycket övrigt att önska när det kommer till det estetiska.

Bröstförstoringar med alldeles för stora implantat. Ansiktslyft där de naturliga ansiktsdragen inte längre går att känna igen. Givetvis handlar det delvis om önskemål från patienter som kanske inte alltid är särskilt väl genomtänkta, men lika mycket handlar det om plastikkirurger som inte har integritet och mod nog att säga nej.

Ett högre mått av integritet är nödvändigt

Som plastikkirurg måste man våga stå på sig och säga ifrån om en patient ber om ett ingrepp som inte kommer att ge ett önskvärt slutresultat. Men ett stort antal läkare är rädda att säga ifrån då de riskerar att få ett negativt omdöme, något som idag ger stort utslag när recensioner snabbt hamnar på nätet. Det räcker att ett fåtal patienter säger att det inte har fått som de velat för att hela verksamheten ska hamna i dålig dager.

Ett antal plastikkirurger i Stockholm ser dessutom bara till profiten. Om en patient vill ha ett ingrepp ska hon eller han givetvis få det - så länge det inte är rent skadligt att utföra. Då blir resultaten även därefter.

En enkel lösning på detta problem finns egentligen inte. Kanske skulle det hjälpa med ytterligare diskussioner plastikkirurger emellan där man ställer upp tydliga normer för vad man bör och inte bör göra? Så länge profit och att snabbt få nöjda kunder är det som gäller kan den som är patient endast förlita sig till recensioner, att titta på exempel från tidigare patienter och verkligen ta sig en titt på plastikkirurgens meriter för att vara säker på att få en plastikkirurg med både erfarenhet och estetiskt sinne så att slutresultatet av ett ingrepp blir riktigt bra.

30 Nov 2016