Kan Stockholms läns landsting betala för bröstoperationen?

Det finns flera orsaker till att personer vill genomför en bröstoperation. För en del är det kosmetiska orsaker och för andra rent medicinska. Generellt är det de medicinska orsakerna som kan ligga bakom att landstinget bekostar bröstoperationen. Det krävs däremot alltid en bedömning av läkare och att läkaren anser att finns behov av operationen ur ett medicinskt perspektiv.

Bröstförstoring inte medicinsk operation

Förstoring av brösten betalas i stort sett aldrig då det extremt sällan finns ett medicinskt skäl till att göra detta. Ett undantag är om ett bröst måste opereras bort efter en cancerbehandling. Förminskning kan däremot behöva göras av flera orsaker. Har du problem med för stora bröst är första steget att kontakta en hälsocentral i det landsting du tillhör. Bor du i Stockholm kan du alltså kontakta den hälsocentral du är skriven hos och be om en bedömning. Det kan vara bra att först skriva ner vilka bekymmer man har och även dokumentera dessa i det fall som exempelvis utslag enbart syns på natten eller liknande. Anser läkaren att bröstoperation är det bästa alternativet skickas en remiss till gällande instans inom Stockholms landsting. Det är sedan denna instans som kommer kontakta dig med tid för vidare konsultation.

Få operation av privat klinik

Det finns ett flertal privata läkarkliniker som har samarbete med Stockholms landsting och i dessa fall kan alltså remissen skickas till dessa. Som patient kan man alltså inte räkna med att själv få välja var behandlingen ska genomföras.

Själva operationen genomförs av plastkirurger, narkosläkare och sjuksköterskor. Operationen sker under narkos och tar ungefär två timmar. Efter operationen kan smärta och ömhet uppstå vilket kan minskas något genom att man har passande sport-bh som stödjer upp bysten på ett tydligt sätt. Hur länge man blir sjukskriven efter operationen är mycket individuellt.

Orsaker till bröstförminskning

Värk – En orsak till bröstförminskning kan vara värk i ryggen och nacken. Det kan vara svårt att bevisa hur ofta eller hur ont man har vilket alltså därför kan noteras under en längre tid som underlag.

Hudirritationer – De med ovanligt stora bröst kan även få hudirritationer under bysten. Blir dessa irritationer till större problem kan en bröstoperation vara ett alternativ.

Aldrig av kosmetiska skäl

Stockholms landsting betalar aldrig för en bröstoperation om dess primära syfte är kosmetiska skäl. Därmed kan man inte heller förvänta sig att operationen ska ske på ett specifikt sätt eller ha speciella önskemål. Målet är att minska de problem som personen har på grund de större brösten och behandlingen utformas då efter detta.

20 Feb 2018