Kan ett ansiktslyft i Malmö förändra ens livskvalité

Finns det någon anledning för människor att göra ansiktslyft i Malmö? Varför utsätter sig människor för den här sortens operationer? Hur går ett ansiktslyft till egentligen?

Om man har exponerat sin hud för mycket sol eller upplever allt från stark stress i vardagen till akuta trauman som ger långvariga stressymptom kan huden reagera med att bli skrynklig eller sjunka ihop. Även kost-, dryck- och rökvanor påverkar hudens elasticitet och smidighet. Utöver det spelar självklart ärftlighet och åldern en stor roll. Ingenting säger att allt det här sker mer i Malmö än i övriga landet eller resten av världen. Skulle det ändå vara så att man bor i närområdet och absolut vill göra ett ansiktslyft i Malmö så kan det vara bra att veta om att det erbjuds på flera kliniker i skånes största stad. Om det förändrar ens livskvalité är troligtvis högst individuellt.

Kvinna

Ingrepp och konsultation

Det börjar med en konsultation där man får ställa frågor och gå igenom processen steg för steg. Därefter får man råd och anvisningar om hur man kan förbereda sig inför lyftet. Rekommendationerna kan handla om allt från hur man bör äta och dricka före ingreppet till hårets längd och ens allmänna hälsa. Även gällande medicinering och vitaminer. När det gäller rökning är det något som man ofta uppmanas låta bli veckorna före och efter operationen. Det beror på att man kan få sämre läkningsförmåga på grund av försämrad blodcirkulation. Själva ingreppet tar två till fyra timmar. Att det varierar så i tid beror på att man i vissa fall väljer att göra andra ingrepp samtidigt. Det kan vara områden man bestämt sig för att åtgärda innan såsom runt hakan, ögonen eller pannan. Vid ingreppet läggs ett snitt runt öronen varefter huden stramas upp och sys fast. Operationen sker under narkos i kombination med lokalbedövning.

Komplikationer

Tiden efter lyftet kan man uppleva stramhet i huden, få nedsatt känsel i kinderna och naturligtvis vara lite svullen i ansiktet. Ett ingrepp utfört av en kvalificerad kirurg innebär dock sällan att det blir några större komplikationer. Det som kan hända är att man upplever några lättare och ibland lite oönskade obehag. Exempel på komplikationer som kan förekomma är blödningar och infektioner. Andra obehagligheter är reaktioner på lokalbedövningsmedlet och att nerverna som kontrollerar musklerna och känseln i ansiktet fungerar sämre. Det är mycket sällsynt och i de fall det uppträder är det i de flesta fall av övergående natur.

10 Mar 2020