En fillerbehandling – hur går det till?

Fillers är enkelt, säkert och (förhållandevis) billigt. Jämfört med till exempel ett ansiktslyft, är ingreppet inte särskilt komplext. Fortfarande är det dock en medicinsk behandling och skall göras av en sjuksköterska eller en läkare. Riskerna för komplikationer är dock små, särskilt om man jämför med andra större plastikoperationer.

Resultaten är dock inte permanenta. Fillers är något som behöver fyllas på om resultaten skall bibehållas. Hur ofta en ny injektion behöver göras varierar, främst beroende på vilken filler som har använts. Ofta är det så att dyrare fillers räcker längre än de billigare.

I det inledande skedet

En behandling med fillers är, som tidigare nämnt, inte särskilt komplex. De flesta kliniker följer ett och samma förlopp. Det första som görs är att en läkare eller sjuksköterska tittar noggrant på patientens hud och den del av ansiktet som ska injiceras.

Vissa läkare eller sjuksköterskor väljer här att märka ut platserna för injektionen med en penna. Detta för att underlätta behandlingen. Sedan rengörs platserna för injektionerna mycket noggrant innan det bedövas. Beroende på patientens önskemål, kan is eller bedövningskräm användas.

Injektionensprocessen

Själva injektionen går mycket snabbt, särskilt i jämförelse med andra liknande kosmetiska ingrepp. Inte sällan är det över på en kvart eller mindre. Hur lång tid det tar är avhängigt antalet områden som ska behandlas. Ska du både göra kråksparkar och ögonbryn till exempel, kommer att injektionsprocessen att ta lite längre tid.

Efter injektionerna

Efter att injektionerna gjorts, rengörs de behandlade områdena. Direkt efter kan vissa patienter känna ett visst obehag. Läkaren eller sjuksköterskan brukar då erbjuda en kylpåse för att lindra detta. Ofta visar det sig i form av en svidande känsla vid platsen för injektionerna.

Resultaten syns nästan på en gång efter att ingreppet är genomfört. En del patienter kan dock ha problem med svullnader och blåmärken i de behandlade områdena. Dessa besvär brukar dock vara både små och få. Klinikerna brukar råda patienterna att vänta i minst 4 timmar innan en make-up kan läggas.

Många skönhetsingrepp kräver att patienten är hemma från arbetet under en viss tid. Efter en behandling med fillers kan patienten dock återgå omedelbart. Som tidigare nämnt är det viss svullnad eller blåmärken som patienten kan lida av. Det här brukar dock inte vara något större problem för de flesta. 

De flesta använder sig inte av fillers om är permanenta. Man brukar säga att resultaten kommer att börja minska ungefär inom tre till 18 månader efter injektionerna. Det här är främst beroende på vilka fillers som har använts under ingreppet.

3 Apr 2017