Att använda den traditionella metoden vid fettsugning

Att göra en fettsugning idag är inga problem – särskilt om man bor i någon av landets storstäder (Stockholm, Göteborg eller Malmö). Särskilt i Stockholm återfinns ett relativt stort antal skönhetskliniker där fettsugning är möjlig.

Det är dock inget måste att vallfärda till Stockholm eller någon av de andra storstäderna för att få tillgång till en bra skönhetsklinik. Antalet aktörer stiger stadigt – och detta på många håll i landet.

För den som går i tankarna om att genomgå en fettsugning kan det vara skönt att veta så mycket som möjligt om proceduren innan man faktiskt går igenom den. I den här texten följer information om den traditionella metoden (den mest använda) som används vid fettsugning.  

Den traditionella metoden

Den mest använda metoden när det kommer till fettsugning är så kallad våt fettsugning. Våt fettsugning är en beprövad teknik – det är faktiskt den som har använts ända sedan fettsugningen uppfanns på 70-talet. Processen kan med enkla ordalag förklaras ungefär såhär:

  • Injektion – Till att börja med sprutas en blandning av bedövningsmedel, saltvatten samt adrenalin in i fettlagret, detta för att begränsa vätskeförlust, ge en upplösande verkan och för att minska blödningen.
  • Fettcellerna lossas – Efter injektionen stoppas ett mycket smalt rör av metall (även kallat sond) in i huden. Väl där inne förs den runt bland fettvävnaden i syfte att lösgöra fettcellerna så att de transporteras ut med sugen.

Ibland används en sug som är motordriven, och ibland en sug med ultraljudsvågor. Detta på grund av det underlättar kirurgens jobb med att förstöra fettstrukturen .

Nackdelar med den traditionella metoden

Att använda sig av den traditionella metoden för fettsugning, är ett erkänt och effektivt tillvägagångssätt för att ta bort fettdepåer som är centrerade kring vissa områden. Dock kommer den här tekniken med ett par nackdelar som bör nämnas:

  • Huden kan bli slapp – Eftersom det endast är fettlagret som påverkas med den här tekniken, föreligger det en viss risk för att skinnet blir slappt och ”hängigt” när önskad mängd fett har avlägsnats från kroppen.
  • Besvärligt efterförlopp – Själva bearbetningen av vävnaden kan anses vara något ”våldsam”. Det här kan leda till ett relativt obekvämt och besvärligt efterförlopp.
  • Full narkos krävs – Normalt sett måste en fettsugning med den här metoden utföras när patienten är sövd i full narkos. Det här gör ingreppet något mer komplicerat än dem när full narkos inte krävs.
29 Jun 2017