Blogg

Sida 2

Vad kostar en botoxbehandling?

18 jan 2017

Det finns mycket som påverkar hudens åldrande. Bland annat är rökning, alkohol, val av kost och motion avgörande faktorer. Även arvsanlagen har en stor roll i hur din hud ser ut och åldras.

Många som känner att huden börjar bli rynkig kan även uppleva ett sämre humör på grund av detta. Självbilden och självförtroendet kan ta skada av att ålderstecken börjar visa sig relativt tidigt. De flesta tycker nog helt enkelt att det är roligare att se ung och fräsch ut.

Vill man reducera vanliga ålderstecken, så som rynkor till exempel, kan botox vara ett alternativ. Det är säkert, blir sällan komplikationer och effekterna syns på bara några dagar. Betydligt mer effektivt än en créme till exempel – men också dyrare. I den här texten ska vi titta på vad en botoxbehandling egentligen kostar. Som exempel har vi tittat på två olika kliniker på olika platser i landet, Stockholm och Göteborg. 

 Obs! Vi nämner inga varumärken eller namn på kliniker här. Artikelns syfte är att ge en överskådlig blick av prisbilderna för att göra en botoxbehandling.

Olika prissättningar

Hos den första kliniken vi besöker, kostar botox för 2 – 3 områden i ansiktet 2 500 kronor. Detta handlar om femtio enheter Botox, vilket motsvarar 125 SPU Azzalure. Det här brukar räcka till att behandla två olika områden i ansiktet. Dock kan det räcka till tre områden – men då bör rynkorna vara ganska små. De påpekar också att effekten av en behandling håller i sig längre om bara 2, snarare än 3 områden har injicerats.

Den andra kliniken har lite mer detaljerad prisinformation än den i Stockholm. Här finns botoxbehandlingarna uppdelade i olika kategorier (efter områden) och ett pris för varje. Att fixa rynkor mellan ögonbrynen kostar här 2 000 kronor per behandling. Att fixa kråksparkar vid ögonen ligger på samma pris. Vill man fixa rynkorna mellan ögonbrynen och pannan går detta på 3 500 kronor. För den som vill fixa ögonbrynen, pannan samt kråksparkar, kostar detta 4 000 kronor.

Betydligt billigare?

Här är informationen något bristfällig. Kliniken i Stockholm påpekar att behandlingen för 2 500 kronor täcker två områden i ansiktet. Om kliniken menar att till exempel kråksparkar och rynkor mellan ögonbryn är ett område vardera, är kliniken i Stockholm betydligt billigare. Å andra sidan är prislistan mer detaljerad hos kliniken i Göteborg – men det står inte hur många enheter Botox som används. Hos kliniken i Stockholm används 50 enheter.

Botox – tre snabba fakta

  • Botox, eller botulinumtoxin, har betydligt fler användningsområden än att bara ta bort rynkor. Till exempel räknas det som ett biologiskt vapen och kan därmed användas för krigsföring.
  • Botox kan även behandla svettning, spasmer och migrän. I vissa fall kan det även hjälpa den som skelar med ögonen.
  • Har använts i kosmetiska syften sedan 2002.

Coolsculpting ger dig din drömkropp

28 dec 2016

Alla som någon gång tappat i vikt vet att A) det kräver en stor uppoffring att göra så B) känslan då man lyckas nå sin idealvikt är att anse som obeskrivlig och C) det finns ändå detaljer kvar på kroppen som man vill förändra och som man sällan kan nå genom träning och en bättre kost. Här menar vi att skinn och –framförallt – vissa ansamlingar av fett fortfarande kan synas och fortfarande kan gör att man upplevs som tjock – trots att man alltså tappat en massa kilon. En samling av fett kring magen gör att man i betraktarens öga fortfarande kan se lite överviktigt ut och detta gör att många drar sig för att gå utan tröja – exempelvis på stranden. Kort sagt; man måste göra en skillnad på att gå ner i vikt och på att förlora fett.

” Det är väl bara att gå på gymmet, lägga sig på en matta och börja göra sit-ups; då försvinner fettet direkt” . Så verkar många resonera och alla som besökt ett gym vet också att det handlar om en myt som visat sig vara synnerligen seglivad. Överallt så ser man att personer ligger och sliter med olika magövningar – enbart i syfte att bli av med fett just vid området kring magen.

Vi tar det en gång för alla: du kan inte punktbränna bort en specifik fettansamling. Din mage kommer definitiv och tvivelsutan att bli starkare av alla dina sit-ups; men den kommer fortfarande att liga dold under ett visst lager fett. Därmed dock inte sagt att det inte finns metoder som tar bort fettet i fråga. Nej, man kan ta hjälp med detta och det behöver – tack och lov – inte längre innebära en traditionell fettsugning – med alla risker som kommer med en sådan. Nej, idag så finns det framförallt en metod som skiljer sig från mängden, som ger resultat och som är att anse som totalt riskfri – nämligen coolsculpting. Metoden coolsculpting innebär att man genom ett munstycke, genom att skapa ett vakuum, suger upp fettcellerna från exempelvis magen. Dessa fettceller blir därefter nedfrysta och i och med detta så ”dör” de och försvinner.

Coolsculpting har visat väldigt fina resultat och detta på kroppens alla områden. Metoden är ett resultat av intensiv forskning där Dr Rox Andersson och Dr Dieter Mannstein varit de drivande bakom framgången. Vi kan visa på ytterligare några fördelar samt några utmärkande saker för just coolsculpting och varför du med fördel akn överväga att boka in en behandling enligt denna metod. Vi gör det i punkter:

* Ingen konvalescenstid. Du kan återgå till arbetet per omgående.

* En timmes behandling. Coolsculpting tar ungefär en timme. En smärtfri sådan dessutom där du kan ligga och läsa en bok om du så önskar.

* Resultat efter fyra månader: efter bara fyra månader så syns ett resultat – klart och tydligt. Under tiden så kan du följa förändringen dagligen; ta gärna ett kort före så att du tydligt kan se skillnaden.

* Tänk på: Vissa kan uppleva stickningar och vara känslig för beröring några veckor efter behandlingen. Dessa biverkningar brukar kureras med vanliga värktabeletter.

* Coolsculpting används för att avlägsna fett – inte för att gå ner i vikt.

* Coolculpting har många – avsevärt sämre – efterliknande metoder. Se till att välja originalet från Dr Rox Andersson och Dr Dieter Mannstein.

Ett konventionellt ansiktslyft ger gott resultat

15 dec 2016

Ansiktet är det första man ser hos en annan människa och ingen annan kroppsdel är därför så viktig att man håller fräsch. Speciellt inom vissa yrken där ett leende och ett piggt ansikte kan vara skillnaden mellan en affär och en utebliven sådan. Det är också anledningen till varför man ser att det finns så pass många produkter för att förfina just ansiktet – vi har smink i form av läppstift, mascara, ögonskugga, eyeliner, puder och vi har olika typer av ansiktstvättar; allt för att man ska kunna hålla sitt ansikte i ett så tilltalande skick som bara möjligt.

Men; produkter å ena sidan. Vissa saker kan man inte sminka bort och ett tydligt exempel på detta är åldrande och allt som ett sådant för med sig. Vi har hängande ögonlock, vi kan se hur fett och överflödig hud samlas kring hakan och under den och vi kan se hur små kråkfötter tar plats vid ögonen. Pannan är ett annat utsatt område i takt med åldrande och där brukar årsringarna komma i form av större- eller mindre rynkor. Detaljer som påverkar och som man inte kan komma till bukt med på egen hand. Här ska vi även tillägga att åldrande i sig inte är den enda orsaken. Nej, även saker som rökning, avgaser, solen – en stor bov – och sin egen genetik kan påverka ansiktet och gör att det ser mer slitet ut.

Vad göra? Ja, det enda alternativet som finns är egentligen att vända sig till plastikkirurgin och genomföra ett ansiktslyft. Något som fler och fler gör och därför tänkte vi titta lite närmare på ett ansiktslyft – ett konventionellt sådant; vi bortser från exempelvis MACS-lyft och ansiktslyft med trådar här – och vad ett sådant egentligen innebär. Vi radar upp några punkter som kan vara värda att veta.

  • Konsultation. Ett ansiktslyft sker aldrig på måfå utan det föregås alltid av en initial konsultation där man tillsammans med en kirurg sätter sig ned och går igenom förväntningar, risker och alternativ som kan tänkas finnas. Tillit till kirurgen byggs upp och ingreppet blir tryggare med mindre stress.
  • Narkos. Vid ett konventionellt ansiktslyft så blir man sövd och detta medför alltid vissa risker; något som man bör vara medveten om.
  • Konvalescens. Efter ett ansiktslyft så kan man ha blödningar och därför så bör man vara rökfri före- och innan. Utöver detta så blir man naturligtvis svullen och rekommenderat är att åtminstone en natt bör spenderas på kliniken där ingreppet ägt rum – detta för observation. Gällande läkning så kan man räkna med 4-6 veckors vila från fysisk ansträngning och man kan vara tillbaka arbete så fort blåmärkena lagt sig; något som brukar ske efter några veckor.

Ställs det för låga krav på plastikkirurger i Stockholm?

30 nov 2016

Att bli plastikkirurg är givetvis ingen barnlek. Det kräver både kunskap och gott handlag för att man ska bli en riktigt duktig plastikkirurg. Förutom att du måste ta dig in på en läkarutbildning krävs också att du har en känsla för kirurgi och estetik. Precis som en skulptör måste du kunna arbeta plastiskt och föreställa dig hur resultatet av ett visst ingrepp kommer att bli.

Det handlar om att läsa av proportioner och att hitta harmoni, samtidigt som du måste se till att den medicinska säkerheten upprätthålls.

Profit största drivkraften hos många plastikkirurger

De senaste åren har dock den plastikkirurgiska branschen fått mycket kritik. Ett flertal läkare har valt att slå sig in på denna bana då det går att tjäna rejält med pengar i detta arbetsfält, jämfört med exempelvis den allmänna vården. Det finns ett stort antal plastikkirurger i Stockholm, men långt ifrån alla är riktigt duktiga.

Detta visar sig i ett stort antal plastikkirurgiska ingrepp som kanske är korrekt utförda rent medicinskt, men som har mycket övrigt att önska när det kommer till det estetiska.

Bröstförstoringar med alldeles för stora implantat. Ansiktslyft där de naturliga ansiktsdragen inte längre går att känna igen. Givetvis handlar det delvis om önskemål från patienter som kanske inte alltid är särskilt väl genomtänkta, men lika mycket handlar det om plastikkirurger som inte har integritet och mod nog att säga nej.

Ett högre mått av integritet är nödvändigt

Som plastikkirurg måste man våga stå på sig och säga ifrån om en patient ber om ett ingrepp som inte kommer att ge ett önskvärt slutresultat. Men ett stort antal läkare är rädda att säga ifrån då de riskerar att få ett negativt omdöme, något som idag ger stort utslag när recensioner snabbt hamnar på nätet. Det räcker att ett fåtal patienter säger att det inte har fått som de velat för att hela verksamheten ska hamna i dålig dager.

Ett antal plastikkirurger i Stockholm ser dessutom bara till profiten. Om en patient vill ha ett ingrepp ska hon eller han givetvis få det - så länge det inte är rent skadligt att utföra. Då blir resultaten även därefter.

En enkel lösning på detta problem finns egentligen inte. Kanske skulle det hjälpa med ytterligare diskussioner plastikkirurger emellan där man ställer upp tydliga normer för vad man bör och inte bör göra? Så länge profit och att snabbt få nöjda kunder är det som gäller kan den som är patient endast förlita sig till recensioner, att titta på exempel från tidigare patienter och verkligen ta sig en titt på plastikkirurgens meriter för att vara säker på att få en plastikkirurg med både erfarenhet och estetiskt sinne så att slutresultatet av ett ingrepp blir riktigt bra.

Laser - snabb effektiv borttagning av tatueringar

29 nov 2016

Oroar du dig för att din tatuering inte ska gå att ta bort? Gör inte det. I dag finns mycket effektiv laserborttagning av tatueringar på många platser runt om i Sverige. Med hjälp av laserstrålar suddas den snabbt ut - det mesta av tatueringen försvinner på ett kick. Låter det för bra för att vara sant? Bildgoogla för att se filmer på hur snabbt det faktiskt går.

Ett större område, till exempel en överarm med tatuerad hud, kan grovsuddas på bara ett par minuter med laserborttagare. Resultat från första behandlingen beror förstås på hur kraftig tatueringen är. Men en vanlig överarmstatuering tar inte längre tid.

Viktigt att veta är att allt inte går att få bort vid en och samma behandling. För att lyckas få bort all färg i huden hövs upptill sex behandlingar. Enklare tatueringar kan å andra sidan gå att få bort med färre behandlingar än så.

Antalet behandlingar styrs också av din egen hudfärg och vilket sorts bläck som har används i din tatuering. Tatueringens egen ålder spelar också in precis som vilka färger den består av.

Ren hud utan ärr

Du undrar förstås om det gör ont att ta bort en tatuering med laser? Ja, det kan det göra. Det händer att hudområdet smärtar. Därför arbetar professionella laserbehandlare ofta med bedövande salva och medel som du får smörja in i huden innan behandlingen. Det brukar i regel handla om ett par timmar innan du ska ta bort den tatuering du vill bli av med.

Men kom ihåg att själva behandlingen är kort. Du ska inte ligga och lida en lång stund under laserborttagaren. Efter att du är färdigbehandlad och har fått bort tatueringen kommer du att återfå din rena hud igen. Som du från början hade. Professionella tatueringsborttagare ser till att du slipper ärr efter behandlingen. Laserborttagningen går ut på att ta greppet om färgpigment i din hud inte själva huden. Efteråt får man i regel hjälp med nedkylning av hudområdet som också dämpar eventuell smärta.

För att få ett bra resultat och slippa smärta eller problem efter behandlingen med laser är det viktigt att du följer de råd om eftervård som du får av laserbehandlaren.

Biverkningarna går över

Efter att du tagit bort din tatuering med laser kan du känna att den behandlade huden blir svullen och öm, du kan också uppleva rodnad i området under de första dagarna. Ibland reagerar huden genom att bilda blåsor med vätska. Låt dem vara! Peta inte i blåsorna. Du ska generellt vara snäll med din hud och låta den vara i fred en tid efter behandlingen. Undvik att sola, bada i klorvatten, bada bastu, smörj inte in huden med olika preparat och använd absolut inte kroppsskrubb de första dygnen. Låt huden vila och återhämta sig! Det brukar ta några dygn innan du kan leva helt som vanligt.

Viktigt att veta är att du ska vara fullt frisk innan du påbörjar en laserborttagningen. Det är en påfrestning på kroppen - så immunförsvaret ska vara bra.

Läs mer här

Tre vanliga skönhetsingrepp

23 nov 2016

För den som vill ändra något i sitt fysiska utseende finns det många möjligheter att göra det idag. Skönhetsingreppens popularitet växer stabilt, och därmed även antalet kliniker. Det som plastikkirurger kan ändra på kroppen är ganska mycket, i den här texten samlas tre av de mest populära skönhetsingreppen.

Bröstförstoring

Att förstora brösten är kanske den mest förekommande skönhetsoperationen. Kirurgen lägger in ett implantat, antingen med saltvatten- eller silikonfyllning, genom att lägga ett snitt i bröstvecket och föra in dem.

Det är dock inte bara genom bröstvecket som de kan föra in implantaten – vissa kirurger lägger snittet i armhålan och för in implantaten den vägen. Den här tekniken är dock något kritiserad - vissa motståndare menar nämligen att risken för att operationen går fel och inte blir lika bra, är mycket större än när man lägger snittet i bröstvecket.

Risken för infektion hos patienten är dessutom mycket större på grund av armhålans bakterier i hårsäckarna. Det är dock många patienter som ändå föredrar den här metoden eftersom ärret i princip inte är märkbart efteråt.

Ögonlocksplastik

En typ av ingrepp vars popularitet har ökat markant den senaste tiden är just ögonlocksplastik. Ögonlocksplastik utförs främst på patienter som har påsar under ögonen eller hängande ögonlock. Det som en ögonlocksplastik inte åtgärdar är rynkor i yttre ögonvrån (eller kråksparkar som det också kallas) samt nedfallna ögonbryn.

När man genomför ögonlocksplastik på de övre ögonlocken, tas överskottshud och eventuellt fett bort, alternativt omfördelas. Samma princip gäller även vid operationer vid de nedre ögonlocken, detta då främst i syftet att ta bort påsar under ögonen.

Ansiktslyftning

Vad ansiktslyftningens syfte är känner nog de allra flesta till – att minimera förekomsten av slapp hud och rynkor i patientens ansikte. Vanligtvis utförs ingreppet på lite äldre patienter, ofta vid ungefär 45 – 60 års ålder. I enkla ordalag går en ansiktslyftning ut på att sträcka hela ansiktshuden bakåt, för att sedan ta bort det hudöverskott som uppstår.

Operationen, som i regel utförs med lokalbedövning i kombination med lugnande mediciner eller narkos, går till på det viset att kirurgen först skär ett snitt i håret, ner bakom örat och sedan mot nacken.

Därefter justeras fettvävnaden och den underliggande muskulaturen. Efter den proceduren sträcker kirurgen ansiktsskinnet, tar bort överbliven hud och syr ihop snitten. En ansiktslyftning brukar normalt kräva att patienten är sjukskriven i två veckor.

V Soft Lift - enkelt och skonsamt trådlyft

26 okt 2016

Trådlyftet har blivit en allt mer populär metod att använda för att lyfta ansiktet eller behandla andra delar av huden som har börjat hänga av ålder eller andra orsaker. Det går till så att en steril syntetisk tråd med hjälp av en nål träs in i huden för att kunna behandla den. Tråden har så kallade hullingar som stimulerar hudens eget kollagen och ger omedelbart en föryngrande effekt som håller i sig i upp till 24 månader.

Ingreppet kan alltså hålla så länge som upp till ett par år! Samtidigt tar det inte längre än ungefär en timme att genomföra behandlingen.

Du får alltså ett omedelbart resultat. Samtidigt fortsätter tråden att verka och stimulera din egen föryngringslikande process i huden så efter ett par månader kan resultatet ge som mest effekt. Av det känner du ingenting. Förutom att du förstås kan se att ditt ansikte ser bättre ut!

Tråden lämnar inga ärr

De trådar som förs in i huden och ger det där efterlängtade lyftet är gjort av ett syntetiskt material som kroppen själv kan absorbera upp under tid. Det betyder att du inte behöver göra mer än en behandling - du behöver inte återvända för att ta bort tråden. Den tar kroppen själv hand om eftersom tråden är vad man brukar kalla för biologiskt nedbrytbar.

Tidigare var det vanligare med kirurgiska ingrepp för att lyfta ansiktets olika delar. Det man ska komma ihåg är att ett kirurgiskt ingrepp alltid är en påfrestning på kroppen, precis som det låter - ett ingrepp.

V Sof Lift är en skonsam metod som inte omfattar någon som helst kirurgi, den som ska ge dig behandlingen ska inte skära i dig överhuvudtaget. I och med att den här metoden utgår från en biologiskt nedbrytbar tråd som kroppen själv tar hand om så blir det inga ärr efter behandlingen. Skönt att veta - det är ju ditt ansikte det handlar om!

Lätta biverkningar

V Soft Lift brukar inte leda till några biverkningar att tala om. Du kan få en lätt svullnad lokalt på det behandlade området eller eventuellt se blåmärke efter behandlingen. Det är i regel allt. Det betyder att du kan återgå till ditt normala liv så snart behandlingen är klar. Det finns egentligen ingen läktid att tala om med den här trådmetoden.

Ett trådlyft ger ett mycket bra estetiskt tilltalande resultat utan att du behöver utsätta kroppen för kirurgi och du slipper alltså riskera att få ärrbildningar i huden. En annan fördel med trådlyft är att du kan upprepa samma behandling flera gånger. Den möjligheten finns inte med kirurgi.

Här kan du läsa mer om denna typ av ingrepp: http://www.vsoftlift.se/.

Ett ansiktlyft för ett piggare yttre

26 okt 2016

Åldrande, rökning – även passiv sådan, i viss mån – avgaser, kost, solen och genetik är samtliga bidragande orsaker till att en del personer ser äldre ut än vad de i själva verket är. Åldrande naturligtvis – men om man är 40 år gammal och ser ut att vara 60 år så förstår man bättre vad vi menar med den aspekten.

Att man ser äldre, tröttare och mindre fräsch än vad man känner sig som är en fråga som många brottas med och det brukar slut amed en dyr historia. Detta då man köper en massa produkter som säger sig hjälpa och där man är villig att prova en massa dyra behandlingar för att se lite fräschare ut; något som ofta är att slänga pengarna  sjön då effekten kanske sitter i under några få dagar innan ansiktet återfår samma status igen.

Bättre är att få ett permanent resultat direkt och den bästa lösningen är att genomföra ett ansiktslyft. Detta område har varit bespottat – inte enbart ett ansiktslyft utan all sorts plastikkirurgi – men vi anser att man måste bredda sitt synfält på förskönande, estetisk kirurgi och även väga in andra aspekter i frågan.

  • Säkerhet: Det har blivit betydligt säkrare att genomföra ett ansiktslyft och det finns betydligt fler metoder att välja bland. Ett ansiktslyft behöver inte innebära narkos och en lång konvalescens per automatik (även om den vanliga, konventionella ansiktslyftet fortfarande kräver det) och går att göra med exempelvis trådar. Som alltid gällande säkerhet och minimerande av risker dock: rätt klinik är en förutsättning.
  • Det behövs. En person som vänder sig till estetisk kirurgi gör detta av en anledning och det är inga ingrepp som sker utan noga övervägande. Har dubbelhakor, har hängande ögonlock eller en panna full av rynkor påverkat så mycket i vardagen att man måste genomföra ett ansiktslyft – ja, då är det också något man måste göra. En sista utväg för att återfå ett normalt liv och få tillbaka sitt självförtroende.
  • Hållbarhet. Genomför man ett ansiktslyft så sitter effekten av detta kvar i minst fem år – ofta betydligt längre. Slår man ut priset man betalar här så är det en ren investering jämfört med att köpa alla de produkter vi berörde ovan.

Kort och gott. Det är dags att ändra synen på plastikkirurgi och inse att det är något som för många är den enda chansen att skaffa sig det självförtroende som krävs för att leva på ett normalt sätt. Inte minst gäller detta ansiktet. Vad är det första du ser hos en annan människa? Svaret du ger är talande för varför ett ansiktslyft är något som fler och fler väljer i dagsläget.

Tandimplantat att föredra framför proteser

20 okt 2016

Skräcken som finns i att förlora sina tänder ska inte underskattas. Om detta sker genom en olycka, på grund av e sjukdom, påverkat av sin egen livsstil eller på grund a ålder har ingen betydelse; skräcken är densamma oavsett orsak till förlorade tänder. En skräck som tyvärr för en del blir verklighet och där man tvingas se över vilka alternativ som finns för att ersätta sina tänder. Alternativ som idag är fler – och bättre – än någonsin.

Där man förr nästan uteslutande använde sig av proteser vid tandlossning så kan man idag erbjudas andra alternativ och ett av de mest populära är ett så kallat tandimplantat. Skillnaden mellan tandimplantat och proteser – i folkmun; löständer – är att tandimplantat opereras fast i käkbenet och således på sikt blir en permanent tand som känns exakt som en riktig sådan.

Om vi först förklarar själva ingreppet så kan vi säga att du slagit ut en tand och att du gjort detta under en fotbollsmatch i Solna, du har besökt en tandläkare och denne har presenterat lösningen om tandimplantat för dig. En lösning som du tycker låter bra och som du vill fortskrida med. Viktigt är följande: det är alltid du som bestämmer. Den tandläkare – oavsett här om det handlar om en i Solna eller om det gäller en tandläkare i någon annan stad – presenterar lösningen; men det är du som har sista ordet. Naturligtvis inte att förväxla med att du inte ska lita på rekommendationer från din tandläkare.

Det som sker vid ingreppet är dock följande: din tandläkare borrar fast titanskruvar i ditt käkben och på dessa så fäster man sedan så kallade distanser. Dessa distanser är således det som kommer att uppfattas som dina tänder. Dessa formges efter din färg, efter storleken på dina övriga tänder och det är ett precisionsjobb som verkligen ger resultat.

Tandimplantat känns- och ser ut som äkta tänder

Frågar du en person vad denne tycker om dina tandimplantat så kommer denne förmodligen inte ens ha anat att du haft sådana; han har tagit för givet att det handlat om äkta tänder. Så bra blir effekten. Det viktiga dock är att du inte kommer att känna någon skillnad. Du kommer att kunna skratta, le och tugga på exakt samma sätt som du alltid gjort och där har vi den främsta anledningen till varför vi rekommenderar tandimplantat.

Gällande skötseln så är det viktigt att poängtera att du sköter dina tandimplantat på exakt samma sätt som dina riktiga tänder; borsta morgon- och kväll, använd tandtråd och skölj regelbundet med munvatten. En annan viktig del gäller din livsstil. Om du exempelvis röker så är detta sällan en bra kombination med tandimplantat då det ger dig en sämre chans att dessa ska tas upp av din kropp. Dags att fimpa, med andra ord.

Här kan du läsa mer om tandimplantat: http://www.tandimplantatsolna.se/